close
close

Kwartiermaker Circulair Centrum Nederland – Duurzaam Ondernemen

Binnen de functie van kwartiermaker Circulair Centrum Nederland ga jij de omschreven ambities verder uitdragen en uitbouwen tot een professionele organisatie. Je onderhoudt bestaande contacten, boort nieuwe contacten aan en je legt verbanden met andere initiatieven. Vanuit deze contacten vul jij de groep aan met meerdere ondernemingen, overheid, onderzoek, onderwijs en organisaties met een maatschappelijke ambitie om het ecosysteem vanuit de polyhelix en multidisciplinair op te zetten.

Je zoekt passend bij de ambitie de juiste stakeholders en bespreekt de samenwerking met elkaar. Je maakt bespreekbaar vanuit welke drijfveren men aan deze samenwerking wil bijdragen en concretiseert het met een duidelijke beschrijving van rollen als partners en gebruikers. Hiervoor ga jij met de overige teamleden en nieuwe partners een inspiratiedocument opstellen die gaat helpen bij het verder uitbouwen van het ecosysteem.

Jij stelt doelen en ambities vast en bespreekt deze met alle stakeholders. Vanuit deze doelstelling ga jij op zoek naar mogelijke vormen van subsidie die beschikbaar zijn voor het uitbouwen van de community als kennispartner voor diverse partijen. Je organiseert bijeenkomsten en conferenties waar jij partijen zoals woning corporaties, aannemers, gemeenten en overheden verder informeert en overtuigt over de mogelijkheden van circulariteit.

  • 16 uur per week beschikbaar
  • Woonachtig in de regio Apeldoorn, Heerde, Zwolle

Het Circulair Centrum Nederland wordt een knooppunt voor bedrijven, onderwijs en overheid.

De plek waar kennis circuleert

In Heerde ontstaat een eigentijds, maar tegelijkertijd ook historisch gebouw. Een gebouw waar in je toekomstproof kunt ondernemen, maar ook teruggaat in de tijd. Want de materialen waarmee het Circulair Centrum Nederland gebouwd wordt, hebben ergens al een leven achter de rug. Onderdeel worden van het Circulair Centrum Nederland is samen werken en leren aan innovatieve oplossingen voor circulaire vraagstukken.

In het Circulair Centrum Nederland wordt de manier van denken over toekomstbestendig bouwen veranderd. Hier wordt kennis gedeeld en toepasbaar gemaakt, stimuleren we een beweging rondom circulair bouwen en maken we versnelling. Het centrum faciliteert het samen met en van elkaar leren voor leerlingen, stu-denten, (toekomstige) werknemers, docenten en onderzoekers door middel van leerlijnen van ongeschoold tot aan de universiteit.

Het Circulair Centrum Nederland is er ook voor partijen die vragen hebben over waar je moet beginnen en waar je aan moet denken. Zij kunnen hier algemene informatie krijgen zoals; hoe je een opdracht in de markt zet, waar materialen te vinden zijn en hoe digitalisering je kan helpen. De fysieke locatie in Heerde is een landingsplaats met relevante reuring voor (regionale) ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid. Al deze partijen zijn nodig om samen het centrum en het ecosysteem te bouwen.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *