close
close

Esa– Veldig klar på at Norge har brutt regelverket

For to år siden klagde Storebrand inn til Esa for å få en oppklaring om hva som er riktig praksis ved anskaffelse av offentlig tjenestepensjon. Av flere hundre kommuner, er det kun en håndfull som har gjennomført anbud siden Storebrand gikk inn på det offentlige tjenestepensjons-markedet i 2019. Dette mener Storebrand ikke er riktig tolkning av norsk regelverk. 

Esa kom for to uker siden ut med en foreløpig vurdering av klagen, og ga Storebrand medhold. I vurderingen mener Esa at offentlig pensjon er en regulær anskaffelse som innebærer at kommuner og helseforetak er påbudt å gjennomføre bud. 

Etter innføringen av den nye pensjonsordningen, SGS 2020 skulle kommunenes og helseforetakenes pensjonskontrakter vært på anbud fremkommer det av den foreløpige vurderingen. 

Endelig vurdering

Advokat og spesialist på offentlige anskaffelser, Marianne Dragsten mener mye tyder på at den foreløpige vurderingen vil bli den endelige. 

– Den er veldig klar på at Norge har brutt regelverket og at det er skjedd en systemsvikt. Jeg tror ikke det vil komme frem noen ny informasjon som gjør at de endrer sin vurdering, sier Dragsten til FinansWatch. 

Myndighetenes plan

Selv om Dragsten opplever den foreløpige vurderingen som veldig klar, forteller hun at det er vanskelig å forutsi hva norske myndigheter kommer til å gjøre. 

– Myndighetene har vært veldig steile til nå og det vil ikke overraske meg om de fastholdt sitt syn på deres tolkning av regelverket, sier Dragsten. 

Hvis det blir utfallet vil saken mest sannsynlig ende opp i Efta-domstolen. 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *